Афіцыйны сайт
28 чэрвеня 2019

Гарантыі для асоб, звольненых з ваеннай службы, альтэрнатыўнай службы

Гарантыі для асоб, звольненых з ваеннай службы, альтэрнатыўнай службы прадугледжаны артыкулам 342 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, так асобам, звольненым з ваеннай службы, альтэрнатыўнай службы, гарантуецца:

1) захаванне на працягу трох месяцаў з дня, наступнага за днём заканчэння знаходжання на ваеннай службе, праходжання альтэрнатыўнай службы, за грамадзянамі, якія працавалі да прызыву на ваенную службу, накіраванне на альтэрнатыўную службу ў дзяржаўных арганізацыях, права паступлення на працу да таго ж наймальніка на пасаду, раўнацэнную займаемай да прызыву на ваенную службу, накіраванне на альтэрнатыўную службу, а ў выпадку захворвання, атрымання траўмы ў перыяд праходжання ваеннай службы па прызыву, альтэрнатыўнай службы, не перашкаджаюць паступлення на працу да таго ж наймальніка на пасаду, раўнацэнную займаемай да прызыву на ваенную службу, накіраванне на альтэрнатыўную службу, і пры ўмове пісьмовага паведамлення грамадзянінам аб гэтым наймальніка - на працягу трох месяцаў са дня аднаўлення працаздольнасці або ўстанаўлення інваліднасці;

2) прадастаўленне звольненым пасля праходжання тэрміновай ваеннай службы, альтэрнатыўнай службы і прынятым на ранейшае месца працы аднаразовай матэрыяльнай дапамогі ў памеры не менш адной мінімальнай заработнай платы;

3) прадастаўленне звольненым пасля праходжання тэрміновай ваеннай службы, альтэрнатыўнай службы першага працоўнага месца ў адпаведнасці з часткай другой артыкула 281 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (першым рабочым месцам лічыцца месца працы, якое прадастаўляецца вайскоўцам тэрміновай ваеннай службы, звольненым з Узброеных Сіл, іншых войскаў і воінскіх фарміраванняў Рэспублікі Беларусь, грамадзянам, звольненым з альтэрнатыўнай службы, калі на момант прызыву на тэрміновую службу, накіравання на альтэрнатыўную службу яны не знаходзіліся ў працоўных адносінах)

Органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне сумесна з рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання, якія праводзяць дзяржаўную палітыку ў галіне абароны, іншымі зацікаўленымі прымаюць меры па працаўладкаванні і прафесійнай падрыхтоўцы вайскоўцаў, звольненых з ваеннай службы, грамадзян, звольненых з альтэрнатыўнай службы.

 

Галоўны дзяржаўны інспектар

аддзела нагляду за выкананнем

заканадаўства аб працы Гродзенскага 

абласнога ўпраўлення Дэпартамента

дзяржаўнай інспекцыі працы А. Ул. Сало

 

30.06.2019