Афіцыйны сайт
1 кастрычніка 2019

Утрыманне з заработнай платы

У адпаведнасці з часткай 1 артыкула 107 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей – ПК), ўтрымання з заработнай платы могуць ажыццяўляцца толькі ў выпадках, прадугледжаных заканадаўствам.

Утрымання з заработнай платы работнікаў для пагашэння іх запазычанасці наймальніку, могуць праводзіцца па распараджэнні наймальніка:

- для вяртання авансу, выдадзенага ў лік заработнай платы;

- для вяртання сум, залішне выплачаных прычыны падліковых памылак;

- для пагашэння нявыкарыстаны і своечасова не вернутага авансу, выдадзенага на службовую камандзіроўку ці пераклад у іншую мясцовасць, на гаспадарчыя патрэбы, калі працаўнік не аспрэчвае падстава і памер ўтрымання.

У вышэйпералічаных выпадках, наймальнік мае права зрабіць распараджэнне аб утрыманьні не пазней аднаго месяца з дня заканчэння тэрміну, устаноўленага для вяртання авансу, пагашэння запазычанасці або са дня няправільна вылічаную заработнай платы (пункт 1 часткі 2 артыкула 107 ТК РБ).

Згодна з пунктам 2 часткі 2 артыкула 107 ТК РБ, не вырабляецца утрыманне за неадпрацаваныя дні працоўнага водпуску, у выпадку звальнення работніка да заканчэння таго рабочага года, у лік якога ён ужо атрымаў адпачынак.

Утрыманне за гэтыя дні не вырабляецца пры звальненні работніка па падставах, названых у пунктах 2,4,5 часткі 2 артыкула 35 ПК РБ, артыкулам 37 ПК РБ, пунктах 1, 2, 6 артыкула 42 ПК РБ, пунктах 1,2,6 артыкула 44 ПК РБ, па жаданні работніка ў сувязі з атрыманнем адукацыі па накіраванні наймальніка або выхадам на пенсію.

Таксама не вырабляецца ўтрыманне, калі пры звальненні работніку не налічваюцца якія-небудзь выплаты або калі наймальнік, маючы на тое права, не зрабіў ўтрымання пры выплаце разліку ці ўтрымаў толькі частку запазычанасці (пункт 2 часткі 2 артыкула 107 ТК РБ).

Пунктам 3 часткі 2 артыкула 107 ТК РБ, прадугледжана, што утрымання могуць вырабляцца пры пакрыцці шкоды, прычыненага па віне работніка наймальніку, у памеры, які не перавышае яго сярэднямесячнага заробку (частка 1 артыкула 408 ТК РБ).

Заработная плата, залішне выплачаная работніку наймальнікам, у тым ліку пры няправільным прымяненні закона, не можа быць з яго спагнаная, за выключэннем падліковай памылкі. Наймальнік у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам, абавязаны вырабляць ўтрымання з заработнай платы работніка па яго пісьмова заяве для вытворчасці безнаяўных разлікаў.

 

Галоўны
дзяржаўны інспектар аддзела
нагляду
за выкананнем заканадаўства
аб
працы Гродзенскага абласнога
ўпраўлення
Дэпартамента дзяржаўнай
інспекцыі
працы                                                                 І.
М. Федаровіч 30.09.2019