Афіцыйны сайт
30 жніўня 2019

Водпускі ў сувязі з атрыманнем адукацыі працаўнікам, якія атрымліваюць сярэднюю спецыяльную, вышэйшую і адукацыю пасля ВНУ ў вячэрняй або завочнай форме атрымання адукацыі

Водпускі ў сувязі з атрыманнем адукацыі працаўнікам, якія атрымліваюць сярэднюю спецыяльную, вышэйшую і адукацыю пасля ВНУ ў вячэрняй або завочнай форме атрымання адукацыі прадугледжаны артыкулам 216 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Так, работнікам, якія паспяхова асвойваюць змест адукацыйных праграм пры атрыманні сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў вячэрняй форме атрымання адукацыi, на перыяд экзаменацыйнай сесii ў навучальным годзе прадастаўляецца водпуск:

1) на першым і другім курсах - да 10 каляндарных дзён;

2) на трэцiм i наступных курсах - да 20 каляндарных дзён.

Работнікам, якія паспяхова асвойваюць змест адукацыйных праграм пры атрыманні вышэйшай адукацыі ў вячэрняй форме атрымання адукацыi, на перыяд установачнай або лабараторна-экзаменацыйнай сесii ў навучальным годзе прадастаўляецца водпуск:

1) на першым і другім курсах - да 20 каляндарных дзён;

2) на трэцiм i наступных курсах - да 30 каляндарных дзён.

Работнікам, якія паспяхова асвойваюць змест адукацыйных праграм пры атрыманні сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі ў завочнай форме атрымання адукацыі, на перыяд установачнай або лабараторна-экзаменацыйнай сесii ў навучальным годзе прадастаўляецца водпуск:

1) на першым і другім курсах - да 20 каляндарных дзён;

2) на трэцiм i наступных курсах - да 30 каляндарных дзён.

Работнікам пры атрыманні сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі ў вячэрняй або завочнай форме атрымання адукацыі прадастаўляецца водпуск:

1) на перыяд здачы дзяржаўных экзаменаў - 20 каляндарных дзён;

2) на перыяд падрыхтоўкi i абароны дыпломнага праекта (работы) - 90 каляндарных дзён.

Работнікам пры атрыманні адукацыі пасля ВНУ ў завочнай форме атрымання адукацыі, паспяхова выконваюць iндывiдуальныя планы, штогод прадастаўляецца водпуск для здачы кандыдацкiх экзаменаў працягласцю 15 каляндарных дзён.

За час адпачынкаў, якія прадстаўляюцца ў сувязі з атрыманнем сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі ў вячэрняй або завочнай форме атрымання адукацыi, за работнiкам захоўваецца сярэдняя заработная плата.

 

 

Галоўны дзяржаўны інспектар

аддзела нагляду за выкананнем

заканадаўства аб працы Гродзенскага 

абласнога ўпраўлення Дэпартамента

дзяржаўнай інспекцыі працы А. Ул. Сало

 

30.08.2019